Erg vervelend uiteraard en ben al hard op zoek naar wat anders. Alleen, nu is het punt dat ik nog redelijk wat vakantiedagen en overuren open heb staan. Overuren gelden officieel als tijd voor tijd, maar ik weet van collegae dat dit ook wel eens is uitbetaald, omdat dit teveel uren werden. Ik heb echter nog een 70tal overuren tegoed. En kan hij sowieso van mij eisen dat ik gewoon thuis blijf bij slecht weer om dan. Het ontslag is gedaan per. Bij de werkgever werden flexibele werktijden gehanteerd.

overuren heb ik gemaakt in de maand voordat ik ziek werd. Ik heb nu mijn ontslag gekregen omdat ik langer dan 6 maand ziek was.

Als er mensen zijn die weten dat dit wel of niet kan. Mogelijk is, graag met de wetsartikelen erbij, want dan sta ik sterker bij pz front mocht dit nodig zijn.

Wat met recup, inhaalrust en vakantie bij ontslag?


Hallo, op mijn werk heb ik te horen gekregen dat samsung mijn contract vanwege bedrijfseconomische redenen niet wordt verlengd. Erg vervelend uiteraard en ben al hard op zoek naar wat anders. Alleen, nu is het punt dat ik nog redelijk wat vakantiedagen en overuren open heb staan. Overuren gelden officieel als tijd voor tijd, maar ik weet van collegae dat dit ook wel eens is uitbetaald, omdat dit teveel uren werden. Nu is het zo dat ik binnenkort ww ga ontvangen en ik het extra geld van de vakantiedagen en overuren goed kan gebruiken (ondanks dat hier meer belasting over wordt geheven) en natuurlijk gewoon nog aan het werk ben. Mijn vraag is of er iets wettelijks is dat ervoor zorgt dat de vakantiedagen en overuren moeten worden opgenomen of dat hiervoor niks is vastgelegd en ik dus van de werkgever kan vragen. Eisen dat ik tot de laatste dag werk en wat nog openstaat met mijn laatste salaris kan worden verrekend. Met vakantiedagen is dat volgens mij mogelijk voor zover ik dat kon nagaan, maar er zijn wellicht mensen die hier ervaring mee hebben. Er beter in thuis zijn.

De sociale wetgeving in een notendop - acv nationaal


Vrije weekends (voor alle arbeiders en operationele bedienden) we spreken van een vrij weekend wanneer de arbeider niet ter beschikking staat van de werkgever voor minstens 48 ononderbroken uren, binnen de periode die aanvangt op vrijdag om 20u en die eindigt op maandag. Daarenboven bevatten deze 48 uren een volledige zaterdaf en/of zondag. . De werknemers hebben recht op 20 vrije weekends per jaar, buiten de jaarlijkse vakantie. Een met economische werkloosheid gepland weekend wordt niet beschouwd als een vrij weekend. . De werknemers hebben het recht om werk te weigeren vanaf het 29e weekend (dus na 28 gewerkte weekends). Regels voor arbeiders (andere dan het waardevervoer, militaire basissen en 8ste activiteit) en operationele bedienden Flexibele pool Dit is een vaste ploeg van vrijwilligers die op een acute vraag van de werkgever (met het oog op het uitvoeren van een prestatie) moeten ingaan. Werknemers van de flexibele pool hebben recht op een minimum van 5 vrije dagen per maand. Hun planning mag geen negatieve uren genereren. Ze mogen niet in economische werkloosheid geplaatst worden.

overuren bij ontslag

Rustpauze op het terrein en recuperatie van de make saldos de rustpauze op het terrein bedraagt 12,5 van de aanwezigheidsuren. Van alle aanwezigheidsuren op maandbasis zal 6,25 omgezet worden in betaalde compensatierust, op te nemen vanaf de volgende maand. De werkgever zal de afrekening van zijn overuren en compensatie bezorgen samen met zijn loonfiche. Voor zover de werkgever deze afrekening aan de arbeider bezorgt ten laatste op de 15de van de maand, dient deze laatste zijn schriftelijke aanvraag om deze uren te recupereren te doen ten laatste de 20ste van dezelfde maand, voor de maand die er op volgt. In het geval de werkgever de afrekening niet tijdig bezorgt, staat het de arbeider vrij zelf zijn recuperatieperiode te bepalen. In het geval het saldo compensatieverlof de 65 uren overschrijdt, kan de werkgever énzijdig het compensatieverlof opleggen voor het gedeelte boven de 65 uur.

Enkele planningsregels ter verduidelijking Sinds moet de werknemer zijn initiële galenica planning ontvangen tussen de 22ste en de 25ste van de voorafgaandelijke maand. . De werknemer kan tot 175u ingepland worden. . hou er rekening mee dat de initiële planning kan worden gewijzigd door werkuren te geven om negatieve uren te vermijden. Verwittig in ieder geval de vakbondsafvaardiging indien je geen minimumplanning hebt gekregen. De ondernemingsraad of de beperkte vakbondsafvaardiging oefenen immers toezicht uit over de correcte naleving van deze bepalingen.

Onregelmatigheidstoeslag, ort, compensatie werk feestdag

Verwittig in ieder geval de advies vakbondsafvaardiging indien je geen minimum planning hebt gekregen. De ondernemingsraad of de beperkte vakbondsafvaardiging oefent immers toezicht uit over de correcte naleving van deze bepalingen. Er kunnen eventuele correcties worden aangebracht. Militaire basissen, grenzen: Per dag: maximum 12 uren een rusttijd van 12 uren wordt toegekend tussen twee volledige prestaties. Per week: maximum 48 uren maximum ononderbroken prestatieperiode mag niet meer bedragen dan 6 opeenvolgende dagen of 48 uren een minimale rustperiode van 36 uren moet gerespecteerd worden na een prestatieperiode van 48 uren of 6 ononder- broken dagen; een minimale rustperiode van 48 uur. Per maand: Maximum 180 uur Er kan geen negatief saldo worden overgedragen naar de volgende maand. Overloon recuperatie per dag: boven de 12 uren: 50 overloon Per week: boven de 48 uren: 50 overloon Per maand: boven de 180 uren: 100 roth recuperatie 50 overloon Het overloon op dag- en week-basis is cumuleerbaar.

overuren bij ontslag

Bereken hoeveel werkloosheidsuitkering jij krijgt

De overlonen op dag en weekbasis zijn cumuleerbaar. Deze regel geldt niet voor de cumul van de week-, de maand- en de jaargrens. Het positieve saldo (de uren boven de 180 uren per maand) mag tijdens de referteperiode greet op geen enkel ogenblik groter zijn dan 65 uren. Zodra deze grens is bereikt, moet er inhaalrust zijn. Bij overname van een werf moeten de positieve uren en overuren uitbetaald worden bij de overgang. In het geval dat de werkgever niet in staat was aan de arbeider het minimum aantal contractuele uren te geven, ontstaat een negatief saldo dat de 30 uren niet mag overschrijden. Op het einde van de referteperiode moet elk negatief saldo worden aangezuiverd of blijft het verworven voor de arbeider.

Per week: maximum ononderbroken prestatieperiode mag niet meer bedragen dan 6 opeenvolgende dagen of 48 nivea uren. Een minimale rustperiode van 36 uren moet gerespecteerd worden na een prestatieperiode van 48 uren of 6 ononder- broken dagen; een minimale rustperiode van 48 uur moet worden gerespecteerd, na een prestatieperiode van 48 uren verspreid over 6 ononderbroken dagen. Per maand: er wordt een minimummaandloon gewaarborgd dat gelijk is aan het aantal contractuele dagen en uren voor iedere maand (vastgelegd bij cao - zie tabel contractuele uren) de planning kan schommelen tussen het contractueel aantal uren min 15 enerzijds en 175 uur anderzijds (als. De uren gepresteerd boven de 180 uur worden beschouwd als overuren. Per jaar : max. Overloon recuperatie : Per dag: boven de 12 uren: 50 overloon. Per week: boven de 48 uur : 50 overloon. Per maand: meer dan 180 uur: 100 recuperatie 50 overloon. Per jaar: meer dan 1924 uur: 50 overloon 100 recuperatie voor de uren die nog niet werden betaald op het einde van de referteperiode (1 januari tot 31 december).

Our people claeys engels

Bewakingsactiviteiten, in de bewakingssector verschillen de taken aanzienlijk naargelang het type klant waarbij de werknemer tewerkgesteld is (publieke instellingen, supermarkten, fabrieken, privépersonen, banken, luchthavens of naargelang de groep van werknemers waartoe ze behoren. In de wet wordt een onderscheid gemaakt tussen 8 bewakingsactiviteiten: Bewaking van goederen, bescherming van personen, waardetransport. Beheer van alarmcentrales, toezicht op en controle van personen. Vaststelling van de toestand van goederen op het openbaar domein. Begeleiding van groepen van personen, begeleiding van uitzonderlijke voertuigen, arbeidsduur arbeiders. Alle info over contractuel uren tegen 2017. Wekelijkse arbeidsduur, de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur is vastgesteld op 37 uren (gemiddeld over 1 jaar). Waardentransport, grenzen : per dag: maximum 11 uren effectieve prestaties een 1/2 uur betaalde rust per 4 uren effectieve prestaties. Overloon : na 9 uren effectieve prestaties per dag na 42 uren per week, statische bewaking, grenzen: Per dag: maximum 12 uur een rustperiode van 12 uur wordt toegekend tussen twee volledige arbeidsprestaties.

Overuren bij ontslag
Rated 4/5 based on 734 reviews